PRESSTJÄNST SVERIGE Loading

Granskning av myndighetsutövning inomvård och omsorgsnämnden

0 1
Read Time:46 Second

Vidare visar granskningen att samtliga kontrollmoment som är beslutade i
internkontrollplanen inte genomförts såsom angivet i planen. Granskningen visar även enbristande redovisning av uppföljningen av internkontrollplanen. Vidare framkommer att uppföljning av beviljade insatser inte sker på ett systematiskt sätt
samt att besluts förlängs utan uppföljning eller ny utredning. Av granskningens aktgranskning framkommer att biståndsbeslut i vissa fall är otydliga och inte följer Socialstyrelsens riktlinjer
inom området. Utifrån granskningen lämnar revisorerna nedanstående rekommendationer. Vi
rekommenderar nämnden att:

Tillse att uppföljning av beviljade insatser görs i enlighet med nämndens beslutade
vägledningar


Tillse att nämndens internkontrollplan följer Mölndals stads reglemente för intern kontroll

Följa upp effektiviseringsarbetet av handläggningen inom biståndsenheterna

Tydliggöra riktlinjer avseende utredning av personlig assistans

Tydliggöra riktlinjer avseende samverkan mellan biståndsenheterna och
utförarverksamheten vid uppföljning av beslut


Säkerställa att en plan för uppföljning och granskning av myndighetsutövning antas i
enlighet med nämndens ledningssystem för kvalitetsarbete
Yttrandet översändes till kommunens revisorer för diarieföring.


Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
admin
jimmy.steffensen@live.se

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar